Máte dotazy? Napište nám: info@elsymco.com
Jazyk:

GDPR – zásady zpracování osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je ELSYMCO sro, se sídlem Praha 6 – Suchdol, K Roztokům 321/34, 165 00, IČ 28505026, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146463. (dále jen „Správce“, „my“).

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů , a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

Správce nejmenoval odpovědnou osobu nazývanou DPO. 

Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí mimo EU. Správce můžete kdykoli kontaktovat na následující e-mailové adrese: info@elsymco.com. Správce provozuje webové stránky www.elsymco.cz, kde může docházet ke zpracování osobních údajů.

Vezměte prosím na vědomí, že máte podle nařízení následující práva:

   • kdykoli zrušit zasílání obchodních sdělení,
   • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu na následující e-mailovou adresu: info@elsymco.com,
   • požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
   • požadovat u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování,
   • požádat nás o výmaz těchto osobních údajů, vymažeme je, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy,
   • na přenositelnost údajů, jde-li o automatizované zpracování z důvodu plnění smlouvy,
   • účinnou soudní ochranu, pokud se domníváte, že byla porušena Vaše práva podle Nařízení v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením,
   • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Objednávka a plnění z kupní smlouvy

Co zpracováváme a proč:

Pro účely objednávání zboží a plnění smlouvy budeme zpracovávat tyto Vaše osobní údaje:

 • jméno, příjmení - adresa
 • e-mailová adresa - detaily objednávky 
 • telefonní číslo - fakturační údaje

Vaše údaje budeme uchovávat také za účelem evidence smlouvy a případného budoucího výkonu práv a povinností smluvních stran.

Jak dlouho:

Údaje budeme uchovávat po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, pokud nám jiný právní předpis neukládá uchovávat smluvní dokumentaci po dobu delší.

Co nám umožňuje:

To umožňuje čl. 6 odst. 6. 1 bod. b), c) a f) Nařízení – jedná se o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, pro splnění našich zákonných povinností a pro účely našich oprávněných zájmů.

Komerční komunikace a zprávy

Jak je uvedeno v obchodních podmínkách, novinky související s naší činností vám můžeme zasílat na vaši e-mailovou adresu, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 písm. 480 zákona č. 2004/XNUMX Sb., o službách informační společnosti, pokud to neodmítnete.

Z odběru těchto obchodních sdělení se lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem odhlásit – například zasláním e-mailu na adresu: info@elsymco.com nebo kliknutím na odkaz v daném obchodním sdělení.

Cookies

Co zpracováváme a proč:

Na našich stránkách používáme soubory cookie. Máme je zde z následujících důvodů:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
 • fungování webu.

Jak dlouho:

Soubory cookie se ukládají po dobu uvedenou níže pro každý typ souboru cookie.

Co nám umožňuje:

Za zpracování osobních údajů lze považovat sběr cookies za účelem měření návštěvnosti a vytváření statistik. Takové zpracování je možné na základě oprávněného důvodu – oprávněného zájmu a umožňuje jej čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení.

Více informací

Web je možné používat i v režimu, který neumožňuje shromažďování údajů o chování návštěvníků webu – tento režim lze buď nastavit v nastavení prohlížeče, nebo je možné proti takovému shromažďování vznést námitku na základě oprávněného zájmu správce podle článku 21 Nařízení, zasláním emailu na adresu: info@elsymco.com. 

Vaše námitka bude neprodleně posouzena.

Pokud vznesete námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webu, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webu.


Cookies, které jsou shromažďovány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik ohledně návštěvnosti a chování návštěvníků webu, jsou posuzovány ve formě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.


Shromážděné soubory cookie jsou také zpracovávány v Google Analytics. Shromážděné soubory cookie jsou následně zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů dostupnými na policy.google.com/privacy. V případě 

o souhlasu s marketingovými cookies, zpracovává údaje návštěvníků signály Google především za účelem personalizace reklamy.

Elsymco

Jednoduché řešení ventilace. 
Komfort bez kompromisů.
Barva vlajky EUO nás ⟶
linkedin Facebook Pinterest Youtube rss twitter Instagram facebook-prázdné rss-prázdné linkedin-bílá Pinterest Youtube twitter Instagram