Jakieś pytania? Napisz do nas na info@elsymco.com
Język:

RODO – zasady przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest ELSYMCO sro, z siedzibą Praga 6 – Suchdol, K Roztokům 321/34, 165 00, ID 28505026, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział C, wpis 146463 (zwany dalej „Administratorem”, „my”).

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem”).

Administrator nie wyznaczył osoby zwanej inspektorem ochrony danych. 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza UE. W każdej chwili możesz skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: info@elsymco.com. Administrator prowadzi stronę internetową www.elsymco.cz, na której może odbywać się przetwarzanie danych osobowych.

Należy pamiętać, że przysługują Ci następujące prawa wynikające z Rozporządzenia:

   • anulować przesyłanie informacji handlowych w dowolnym momencie,
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu na następujący adres e-mail: info@elsymco.com,
   • zażądać od nas informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy o Tobie, zażądać kopii przetwarzanych danych osobowych,
   • zażądać od nas dostępu do tych danych i ich aktualizacji lub poprawienia, lub zażądać ograniczenia przetwarzania,
   • zażądać od nas usunięcia tych danych osobowych, usuniemy je, o ile nie jest to sprzeczne z obowiązującym prawem lub naszymi uzasadnionymi interesami,
   • do przenoszenia danych, jeżeli jest to przetwarzanie zautomatyzowane w związku z wykonaniem umowy,
   • skutecznej ochrony prawnej, jeżeli uznasz, że Twoje prawa wynikające z Rozporządzenia zostały naruszone w wyniku przetwarzania Twoich danych osobowych z naruszeniem Rozporządzenia,
   • złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Zamówienie i realizacja z umowy kupna

Co przetwarzamy i dlaczego:

W ramach zamawiania towaru i wykonywania umowy, abyśmy mogli dostarczyć Państwu zamówiony towar i tym samym zrealizować przedmiot naszej umowy, będziemy przetwarzać następujące Państwa dane osobowe:

 • imię, nazwisko - adres
 • adres e-mail - szczegóły zamówienia 
 • numer telefonu - dane do faktury

Będziemy również przechowywać Twoje dane w celu utrwalenia umowy oraz ewentualnego przyszłego wykonywania praw i obowiązków stron.

Jak długo:

Dane będziemy przechowywać przez okres 10 lat od realizacji ostatniej części świadczenia w ramach umowy, chyba że inny przepis prawa wymaga od nas dłuższego przechowywania dokumentacji umownej.

Co nam pozwala:

Jest to dozwolone na mocy art. 6 ust. 6 punkt. b), c) i f) Rozporządzenia – jest to przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych oraz do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Komunikaty handlowe i aktualności

Zgodnie z Regulaminem możemy przesyłać Ci wiadomości związane z naszą działalnością na Twój adres e-mail, procedura ta umożliwia § 7 ust. 3 ustawy nr 480/2004 Coll. o usługach społeczeństwa informacyjnego, chyba że odmówisz.

Z tych informacji handlowych można zrezygnować w dowolnym momencie w dowolny sposób – na przykład wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@elsymco.com lub klikając w link w danym komunikacie handlowym.

Pliki Cookies

Co przetwarzamy i dlaczego:

Na naszej stronie używamy plików cookie. Mamy je tutaj z następujących powodów:

 • mierzenia ruchu na stronie i tworzenia statystyk dotyczących ruchu i zachowania odwiedzających na stronie;
 • funkcjonowanie serwisu.

Jak długo:

Pliki cookie są przechowywane przez okres określony poniżej dla każdego rodzaju pliku cookie.

Co nam pozwala:

Zbieranie plików cookies w celu pomiaru frekwencji i tworzenia statystyk może być traktowane jako przetwarzanie danych osobowych. Takie przetwarzanie jest możliwe na podstawie uzasadnionej przyczyny – prawnie uzasadnionego interesu i jest dozwolone przez art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia.

Więcej informacji

Ze strony internetowej można również korzystać w trybie, który nie pozwala na zbieranie danych o zachowaniach odwiedzających witrynę – tryb ten można ustawić w ustawieniach przeglądarki lub można sprzeciwić się takiemu zbieraniu na podstawie uzasadnionych interes administratora na podstawie art. 21 Rozporządzenia, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@elsymco.com. 

Twój sprzeciw zostanie bezzwłocznie rozpatrzony.

W przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania technicznych plików cookie niezbędnych do funkcjonowania strony internetowej nie można w takim przypadku zagwarantować pełnej funkcjonalności i kompatybilności strony internetowej.


Pliki cookies, które zbierane są w celu pomiaru ruchu na stronie oraz tworzenia statystyk dotyczących ruchu i zachowań odwiedzających stronę oceniane są w postaci zbiorczej całości oraz w formie anonimowej, która nie pozwala na identyfikację osoby.


Zebrane pliki cookies są również przetwarzane w Google Analytics. Zebrane pliki cookies są następnie przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na policy.google.com/privacy. W tej sprawie 

zgody na marketingowe pliki cookies, dane odwiedzających są przetwarzane przez Sygnały Google przede wszystkim w celu personalizacji reklam.

Elsymco

Proste rozwiązania wentylacyjne. 
Komfort bez kompromisów.
Kolor flagi UEO nas ⟶
linkedin na facebooku Pinterest youtube rss i twitterze Instagram facebook-puste rss-puste linkin-biały Pinterest youtube i twitterze Instagram